Bainvegni sin la pagina da l'agid a victimas en Svizra

Nus As cussegliain a moda gratuita, confidenziala ed anonima - en l'entira Svizra

Aktuelle Lage / Covid-19

Die Opferberatungen finden nach wie vor statt: auf der Beratungsstelle mit einem Schutzkonzept oder per Telefon / Mail / Online.
==> Rufen Sie die Beratungsstelle an oder schicken Sie eine E-Mail. Sie erhalten dann die Information wie die Beratung organisiert wird.

Tge è succedì cun Vus?

L'agid a victimas As gida per exempel en cas da:

Uffants e giuvenils

Èsi capità insatge nausch cun tai e ti na sas betg tge far ussa? Alura è l'agid a victimas il dretg lieu per tai.

Qua chattas ti dapli infurmaziuns

Kids

Infurmaziun curta davart l'agid a victimas

Migranten

Film curt davart l'agid a victimas

Beeinträchtigte

Cussegliaziun da l'agid a victimas

En l'entira Svizra datti posts da cussegliaziun da l'agid a victimas. Quests posts As infurmeschan davart Voss dretgs, As gidan ad elavurar quai ch'è succedì e procuran per ulteriur agid.

Dapli infurmaziuns